Quiz

Detta är en frågesport skriven i java. Det finns inga begränsningar på hur många frågor som kan läggas in, men svarsalternativen måste alltid vara tre. Det tredje kan dock vara blankt om man bara vill ha två synliga alternativ. Frågorna kommer upp i den ordning de står om parametern iRandom är satt till 0, eller i slumpordning om den är satt till 1. Rätt svar anges genom att skriva in ordningsnumret på det rätta svaret efter alternativen.

Note: Det som kan ta lite tid att ladda ner är bilderna. Själva appleten är inte så stor och laddas ganska snabbt.