Java-pussel


En stunds förströelse med ett pussel, kanske? Det här är en java-applet utan någon direkt nyttig funktion, men lite tid och tankearbete kan alltid förspillas.