Nordamerikanska Indianprofetior

1986 Continental Indigenous Council Tanana Valley Fairgrounds, Fairbanks ALASKA

Tal av Lee Brown

Det har varit mineralernas - stenarnas tidscykel. Och så var det växternas tidscykel. Och nu har vi varit i djurens cykel och kommit till slutet av den och påbörjat människans tidscykel. När vi går in i människans cykel kommer de högsta och mäktigaste krafterna att frigöras hos oss. Men just nu har vi kommit till slutet av djurperioden och vi har själva utforskat och lärt oss hur det är att vara som ett djur på denna jord.

I början på den här tidsepoken kom för länge sedan "Den Helige Ande" hit ner och uppenbarade sig och samlade ihop jordens folk - det sägs att det var på en ö som nu ligger under vatten - och han sade till människorna: - "Jag kommer att sända er till fyra olika riktningar och under tiden skall jag ändra er till fyra olika färger, men jag kommer att ge er en del undervisning och ni kommer att kalla dessa för Original-lärorna och när ni åter förenas, ska ni dela med er av dem, så att ni kan leva och ha fred på jorden och en stor civilisation kommer att uppstå."

Och han sa: - "Under tidscykeln kommer jag att ge var och en av er två stentavlor. När jag ger er dessa stentavlor, kasta då inte bort dem. Om någon av bröderna eller systrarna från de fyra hållen (riktningarna) och fyra färgerna kastar bort sina tavlor, ska inte bara människorna få en svår tid, utan hela jorden själv kommer nästan att dö." Och så gav han var och en av oss ett ansvar, och vi kallar det Förmyndarskapet. Till Indianerna, det röda folket, gav han förmyndarskapet av jorden. Vi skulle under denna tidscykel lära oss läran om jorden, växterna som kommer från jorden, maten som du kan äta och örterna som är helande, så att vi när vi återförenas med de andra bröderna och systrarna ska kunna dela med oss av kunskaperna. Någonting gott skulle ske på jorden.

Till söder gav han den gula rasen förmyndarskapet av vinden. De skulle lära sig om himlen och andningen. Det gula folket skulle vid återföreningen dela med sig av denna kunskap.

Till väst gav han den svarta rasen förmyndarskapet av vattnet. De skulle lära sig kunskapen om vattnet som är det största av elementet, det mest anspråkslösa och det mest kraftfulla. När jag reste till Universitetet i Washington och fick höra att en svarthyad hade upptäckt blodplasman blev jag inte överraskad, ty blod är vatten och de äldre hade redan berättat för mig att den svarta rasen skulle föra med sig kunskapen om vattnet.

Till norr gav han den vita rasen förmyndarskapet av elden. Om man tittar i centrum av flera saker som de tillverkar finner du elden. De säger att en ljusboll är den vite mannens eld. Om du ser i centrum av en bil ser du en tändare (motor). Om du tittar i centrum av ett flygplan och ett tåg så ser du elden. Elden konsumerar och rör också på sig. Det var därför det var de vita bröderna och systrarna som började att förflytta sig ovanför jordens yta och återförenade oss som en mänsklig familj.

Och så gick en lång tid och Den Store Anden gav var och en av de fyra raserna två stentavlor. Våra förvaras vid Hopi-reservatet i Arizona vid Four Corners Area vid 3rd Mason.

Jag talade med folk från den svarta rasen och deras stentavlor finns vid foten av Mount Kenya. De förvaras av Kukuyu-stammen. Jag hade en gång äran att hos Kukuyu-stammen bli visad en helig pipa uthuggen ur röd pipsten från Mount Kenya. Jag var med på en indiansk andlig sammankomst för ca 15 år sedan. En medicinman från Syd-Dakota lade ett medicin-hjul prytt med pärlor i mitten av folksamlingen. Det hade de fyra färgerna från de fyra riktningarna. Han frågade folket: -"Varifrån kommer detta?" De sade: -"Troligtvis Montana eller Syd-Dakota, kanske Seskatchewan." Han sade: -"Det här är från Kenya!". Den var beprydd precis som våra med samma färger.

Den gula rasens stentavlor förvaras av Tibetanerna i Tibet. Om man färdas rakt igenom Hopi-reservatet till den andra sidan av världen, kommer man fram i Tibet. Det tibetanska ordet för "sol" är Hopis ord för "måne", och Hopis ord för "sol" är tibetanernas ord för "måne".

Beskyddarna av Europas folks traditioner är Schweizarna. I Schweiz har man fortfarande en dag när varje familj tar fram sina masker. De känner fortfarande till färgerna hos familjerna. De känner fortfarande symbolerna, några av dem. Jag gick i skolan tillsammans med folk från Schweiz vid Washingtons Universitet, och de berättade detta för mig.

Vart och ett av dessa fyra folk råkar bo i bergen!

År 1976 hade Amerika sitt firande av 200 års frihet. Några från ursprungsfolken ansåg detta vara betydelsefullt och de bar en helig pipa i ett knyte från Amerikas västkust till östkust. De sade att detta lands vägar skulle antingen gå nord-syd eller öst-väst. Om de gick nord-syd skulle vi mötas som bröder och systrar, men om de gick öst-väst skulle det bli förstörelse och jorden själv skulle få en hård tid. Och ni vet alla att vägarna går från öst till väst. De sa sedan att saker skulle gå förlorade från öst till väst och syd till nord och att de skulle komma tillbaka igen från väst till öst och från nord till syd.

Så för nio år sedan, år 1976, bar folk en helig pipa i ett knyte i händerna från väst till öst i Amerika - San Fransisco till Washington D.C. - till fots. Min faster hade för 15 år sedan drömt om att folk som inte tyckte om dem, skulle kasta stenar och flaskor på pipknytet medan de bar den tvärs över landet. Och mycket riktigt blev det så. Men, som det blev i min fasters dröm, kom stenarna bara i närheten och föll sedan ner, ingenting hände pipan. När de nådde toppen av The Rocky Mountains möttes de av en hård storm. En äldre man med långt vitt hår sa: -"Jag ska bära knytet nu." De hade en transportbil som körde intill folket som gick. Han gick ut ur bilen och bar pipknytet genom stormen. Han var så kall när han gick tillbaka in i bilen, att håret föll av när någon rörde det. Hans hår hade frusit. Man måste vara riktigt nerkyld för att ens hår skall frysa, men denne man bar pipan genom stormen därför att man sagt att om de bar detta knyte över jorden skulle krafterna börja återvända. De sa att en andlig eld skulle tändas i norr och gå ner till nord-västra kusten här i Amerika. När den kommer till Puget Sound, skulle den gå inåt landet. Jag tror att detta är, nio år senare, mötet i norr här nu. Det är därför jag kommit hit. Så är det! Vi har kapaciteten att starta den andliga elden nu, här. Det äldre folket såg detta för länge sedan och förutsade det, och det är detta jag kommer för att tala om nu!

Så kom vi till den här tidscykeln och var och en av de fyra raserna gick åt sina respektive håll och de lärde sig sina läror om beskydden. Det stod i Newsweek (tidn.) för inte så länge sedan, att åtta av tio födoämnen som folk på jorden äter är framtagna här på det västra halvklotet, därför att det var vårt ansvar att lära oss kunskaperna om jorden och det som växer ur den. Vi var lovade ett heligt löfte, som skulle visa att vi fortfarande kom ihåg, när vi skulle återförenas som bröder och systrar. Det står skrivet på stentavlorna som Hopi-stammen har, att de första bröder och systrar som skulle återkomma till dem, skulle komma som sköldpaddor genom landet. De skulle vara människor, men de skulle komma som sköldpaddor. Så när tiden närmade sig befann sig Hopis på en speciell plats för att välkomna sköldpaddorna som skulle komma tvärs över landet, och de gick upp på morgonen och spanade vid soluppgången. De tittade ut över öknen och såg de spanska konquistadorerna komma genom landet, täckta med rustning precis som sköldpaddor genom landet.

Så det var dessa. Och de gick ut till spanjorerna och sträckte ut sina händer och hoppades på att få skaka hand med dem, men ifrån den spanska mannens hand ramlade ett billigt smycke. Och så spred sig ordet genom Nord-Amerika att det skulle bli en svår tid, att kanske några bröder eller systrar hade glömt det allra heligaste och alla människor på jorden skulle få lida för detta.

Och vissa stammar skickade folk till gravkullar, för att få visioner om hur man skulle lära sig att överleva. Vid den tiden fanns det ca 100.000 invånare enbart i Mississippi-dalen, som kallades "the mound civilization", samhällen byggda på kullar. Dessa kullar finns fortfarande kvar. Om du någonsin kommer till Ohio eller Mississippi Valley så finner du att de är turistattraktioner nu. Där var 100.000 indianer och de undrade hur de skulle överleva, de försökte lära sig att leva av jorden, för de visste att det skulle bli en svår tid. De sände folk för att få en vision av hur vi skulle kunna överleva den tiden. Folk kom sjövägen och landvägen till öst, och genom profetiorna hade de fått veta att vi skulle försöka påminna alla dem som kom hit om alla tings helighet.

Om vi kunde göra det, skulle det sedan bli fred på jorden. Men om vi inte gjorde det, om vi, när vägarna var klara från öst till väst och när jordens andra raser och färger hade tagit sig fram över detta landet, om vi då inte hade enats som en mänsklig familj, skulle Den Store Anden ta tag i jorden med sin hand och skaka den.

Om du noggrant läser Red Jackets förhandlingsavtal från de Sex Nationerna på landets öst-kust, ända fram till Chief Josef och Chief Seattle på landets väst-kust, säger de alla samma sak:

Chief Josef sade: -"Jag medger er rätten, och jag hoppas att Ni ger mig rätten att leva i detta land." Vi har alltid försökt att leva tillsammans, men istället för att leva tillsammans vet ni alla att det blev söndring, det blev segregation. De delade raserna - de delade indianerna och de delade de svarta. I Washingtons stat var det emot lagen för en asiat att gifta sig med en vit person ända tills för en tid sedan. Det var separation!

Så när de kom till landets väst-kust sade de äldre, som var kunniga om dessa profetior, att de sen skulle börja bygga en svart led (asfalterade vägar). På denna svarta led skulle en skalbagge dra fram. När man såg att den hade gjort framsteg i landet, så var det tecknet på jordens första skakning. Den skulle bli så våldsam att den här skalbaggen skulle skakas bort från jorden och den skulle röra sig och flyga i luften. Vid slutet av denna skakning skulle den här baggen vara i luften runt hela världen. Efter den skulle det bli ett smutsmoln och så småningom skulle hela jordens himmel bli smutsig från dessa avgaser, och detta skulle orsaka många sjukdomar som skulle bli mer och mer komplicerade.

Så skalbaggen rör sig på land, naturligtvis, det är lätt att se nu. År 1908 massproducerades T-Forden för första gången, så de äldre visste att den första skakningen på jorden skulle inträffa snart... det var första världskriget. Under första världskriget kom flygplanet till stor användning första gången. Det var skalbaggen som rörde sig i luften. Och så visste de att något mycket viktigt skulle hända. Det skulle bli ett försök att skapa FRED på jorden, på detta lands väst-kust och de äldre började att hålla utkik efter det.

De hörde att det skulle bildas ett Nationernas förbund i San Fransisco, så de äldre samlades i Arizona omkring 1920 eller så, och de skrev ett brev till Woodrow Wilson. De frågade om Indianerna kunde få komma med i Nationernas Förbund.

Vid den tiden hade högsta domstolen i USA framhållit att ett indian-reservat är en separation och halv-suverän nation, inte en del av USA men skyddad av dem. Detta blev ett bekymmer, för folk ville inte ha reservaten och bli mer och mer separerade. De ville inte bli betraktade som nationer. Så de skrev inte på, och de infödda var uteslutna från Nationernas Förbund så den cirkeln var ofullständig.

I Nationernas Förbunds cirkel fanns det en dörr åt söder, det gula folket, det fanns en dörr åt väster, det svarta folket, det fanns en dörr åt norr, det vita folket, men den östra dörren fanns ej med. De äldre visste att det ej skulle bli fred på jorden förrän den mänskliga cirkeln var komplett, förrän alla de fyra färgerna satt i cirkeln och delade med sig av sina kunskaper, då skulle det bli FRED på jorden.

Så de visste att saker skulle hända. Vissa händelser skulle sätta fart på det hela. Ett spindelnät skulle byggas runt jorden och folk skulle prata med varandra genom detta nät. När detta talande nät, telefonen, blev utbyggt runt jorden skulle ett tecken på liv framträda i öst, men det skulle vändas på och orsaka död (hakkorstecken = omvänt tecken för liv). Det skulle komma med solen. Men solen själv skulle en dag gå upp, inte i öst, men i väst. Så de äldre sade att när man ser solen gå upp i öst och livet vänder och går ner i öst så vet man att Den Stora Döden har kommit till jorden, och nu ska Den Store Anden grabba tag i jorden igen i sin hand och skaka den, och denna gång ska det bli värre än den första.

Så det omvända tecknet för liv - vi kallar det Swastika (hakkorset) och den uppgående solen i öst var Japans uppgående sol. Dessa två symboler är inristade i stenen i Arizona. När de äldre såg dessa två flaggor så var flaggorna ett tecken på att jorden skulle skakas igen.

Det värsta missbruket av förmyndarskapet av elden kallas "gourd of ashes" ("kalebass av aska"). De sade att aska från kalebassen skall falla från luften. Den skall göra folket vad prärieelden gör med grässtråna och ingenting kommer att växa under många årstider. Jag såg för inte så länge sedan på TV att de pratade om atombomben, "kalebassen av aska". De sade att det var de bäst bevarade hemligheten under USA:s historia. De äldre ville tala om detta 1920. De skulle ha talat om den och förutsagt dess ankomst om de hade kunnat få inträde i Nationernas Förbund. De äldre försökte få kontakt med President Roosevelt och be honom att inte använda kalebassen av aska, därför att den skulle ha stor effekt på jorden och till slut orsaka ännu större förstörelse och en tredje skakning av jorden - Tredje världskriget. Jag kommer till detta om några minuter.

Så de visste att efter den andra skakningen på jorden, när de såg kalebassen av aska falla från himlen, det skulle det bli ett försök att skapa FRED på andra sidan av landet. Och eftersom fredsförsöket på väst-kusten hade misslyckats skulle de bygga ett speciellt hus på öst-kusten av denna sköldpaddeö, och alla nationer och folk på jorden skulle komma till detta hus och det skulle kallas "The House of Mica" och det skulle stråla så som guld i öknen.

De äldre såg att man byggde F.N. av glas, som reflekterar som guld i öknen, så de visste att detta var "The House of Mica", och alla jordens folk skulle gå dit. Så de träffades och talade om detta. De sade att under 1920 hade de skrivit, och de hade inte blivit påverkade så att denna gång är det bättre att vi beger oss till huvudingången till "The House of Mica", eftersom det kommer att hända värre saker. Så de äldre som representerade ett antal folkstammar åkte till New York City. När Förenta Nationerna öppnade gick de till huvudentrén av "The House of Mica" och de sade dessa ord: -"Vi representerar ursprungsbefolkningen i NordAmerika och vi önskar få tala till nationerna på jorden. Vi tänker ge er fyra dagar att ta under övervägande om vi ska bli tillåtna att tala eller inte."

De återvände till ett av "The Six Nations Reserves" i New York State. The Six Nations Reserves är förvarare av profetens "The Great Law of Peace", som kom ut här i NordAmerika, Dagonnorida. (Denna fredslag deklameras fortfarande, det tar fyra dagar mellan soluppgång och kväll. Varje år måste en Indian, ur sitt minne, deklamera den vid denna tid på året.) Fyra dagar senare kom de tillbaka och jag tror att jordens nationer hörde att indianerna hade kommit till ingången, och de röstade för att låta indianerna komma in. De ville höra vad de hade att säga. Men Förenta Staterna är en av de fem nationer i Förenta Nationerna med veto-rätt och fortfarande var de oroade för att denna gång var ursprungsbefolkningens suveränitet ännu starkare. Och jag tror att de lade in sin veto-rätt mot deras inträde.

Så därmed visste de att andra saker skulle hända på jorden, och FN skulle inte bringa fred på jorden, utan det skulle bli fortsatt och djupare förvirring. De små krigen skulle bli värre. De återvände till The Six Nations Reservate och de talade om det, och de sade att tiden närmade sig nu... 1949. De sade: -"Vi kommer att dela F.N. i fyra sektioner, och varje år ska vi ha ett möte. Vi tänker kalla dessa för "White---of Peace Gatherings". De började med dessa möten omkring 1950 och de utsåg vissa män till att tala på engelska för första gången om dessa profetior.

En, som jag brukade lyssna till många gånger, om och om igen, var Thomas Benyaka. Han är en Hopi-man. Jag tror att han fortfarande lever (1986). Han var utsedd till att tala på engelska om vad som stod på stentavlorna, och han har ägnat hela sitt liv till att göra detta. Och de började berätta för oss vid dessa möten, de sa: -"Under en livstid kommer ni att se många ting hända..." Det verkade underligt när de sa detta på 1950- och 1960-talet, men nu verkar det vara helt begripligt. Men då var det ovanligt. De sa: -"Ni kommer att se en tid under er livstid, när män blir kvinnor. Den Store Anden ska göra en man på jorden. Han gjorde honom till en man, men denne man kommer att säga "Jag vet mer än Den Store Anden. Jag ska förändra mig själv till en kvinna." Och de ska också ta hand om barnen. Den store Anden ska skapa kvinnan på jorden. Hon kommer att säga "Jag vet mer än Den store Anden. Jag vill bli en man. Och hon kommer att fysiskt bli en man." Detta lät konstigt. Kanske såg de Boy-George i en vision.

De sade: -"Ni kommer att vara med om under er livstid när människorna kommer att hitta formeln som framställer liv." De kallar den nu DNA, droxyribonukleinsyra. De sade: -"De kommer att lösa upp denna formel." De kallar det nu genmanipulation. Och de sade: -"Man kommer att framställa nya djur på jorden, och de kommer att tro att dessa ska hjälpa oss. Och det kommer att se ut som om de verkligen hjälper oss. Men kanske kommer barnbarnen och barnbarnsbarnen att få lida."

Jag vet inte om ni hörde på nyheterna i går kväll att man i USA genom genmanipulation tagit fram en ny bakterie som aldrig förut varit utsläppt i miljön. Man vill släppa ut denna bakterie i bomullsfälten i söder, för att de säger att den ska föryngra och förstärka bomullen. De hade vetenskapsmän på CBS kvällsnyheter härom kvällen som pratade om detta. En av dem sa vad de äldre sa på 1950-talet, att den inte skulle skada oss. "Vi har gjort många tester med den." Och den andra vetenskapsmannen sa vad de äldre också sa: "nej, denna har aldrig förr varit i den miljön. Vi har ingen aning om vad den kommer att göra." De äldre talade om detta för länge sedan. De sade att den skulle tyckas oskadlig, men den kan skada barnbarns-barnen. De äldre sa för länge sedan: -"De kommer att släppa ut detta, de kommer att använda dem." Detta kommer att offentliggöras inom en snar framtid. De kommer att framställa nya djur. De äldre talade om detta.

De sa: -"Ni kommer att se nya djur, och även de gamla djuren kommer tillbaka, djur som folk trodde hade försvunnit. De kommer att hitta dem här och där. De kommer åter att dyka upp." De sade: (och jag vet att flera av er kommer från folkstammar som också har denna profetia) -"Ni kommer att se en tid när örnen ska flyga så högt den kan på natten och den kommer att landa på månen." En del stammar säger att örnen ska cirkulera runt månen. En del stammar säger att örnen ska flyga det högsta den kan på natten. "Och vid den tiden", säger de, "kommer många av ursprungsfolket sova", som symboliskt betyder att de har förlorat sina kunskaper (läror).

Det finns en del stammar som säger att det kommer att bli som om de vore infrusna: de har gått igenom en lång vinter. Men de säger: "När örnen flyger som högst på natten, ska det vara den första gryningen av en ny dag. Detta ska vara vinterns första snösmältning." Naturligtvis så märker man att den första gryningen på en ny dag är riktigt mörk, om man har varit uppe hela natten. Det första ljuset vill du se, men du kan inte. Det smyger sig på dig. Du vill se det ändras men det är mörkt och mycket snart har det blivit ljust innan du anar det. Vi befinner oss vid den tiden nu!

Örnen har landat på månen, 1969. När detta rymdskepp landade sände de tillbaka meddelandet "Örnen har landat". Traditionellt så har infödingarna från längst upp i Inuit-regionen till längst ner till Quechuas i Syd-Amerika delat denna profetia med oss. De talade om för oss att de hade denna profetia. När de hörde dessa första ord "Örnen har landat" visste de att detta var starten på en ny tid och nya krafter för infödingsfolket. Det fanns absolut inget som kunde vara svårt framför oss nu. Vi skulle kunna göra allt vi önskade.

År 1776, när USA:s regering tryckte upp dollarn, så är det, om du någon gång sett, en örnklo, och i den sitter en olivkvist. De sa att den representerade fred. De äldre hos Indianerna berättade för mig i Syd-Dakota, att hos dem representerar detta det svarta folkets slaveri. I de "Sex Nationers Folks" profetior säger de att det ska bli två stora uppror hos det svarta folket för att göra sig fria. Vi har sett ett, år 1964. Det kommer att bli ett andra, mer våldsamt. Jag kommer tillbaka till vad som menas med det om någon minut.

I den andra örn-klon på dollarn är det 13 pilar. USA:s grundare sade att de representerar 13 stater, men de äldre säger att det representerar indianfolkets slaveri. När örnen landade på månen, beslöt man att trycka en speciell silver-dollar för att fira detta. Jag vet inte hur många av er som märkte det. Originalmodellen visade rymdskeppet som landade på månen, men i sista stund ändrades det till en riktig örn. Och i örnens klor finns olivkvisten, men pilarna är borta. De äldre sa: -"Detta är vår profetia --- vi har blivit fria" Det skulle bli ett uppror till för det svarta folket och sen skulle de bli fria, och detta kommer också att påverka infödingsfolket positivt. Det finns en helt ny uppsättning av profetior från Iriquois-folket om det, men jag har inte tid att gå in på det denna förmiddag.

Men vi befinner oss i den tiden nu. Vi är mellan det första dagsljuset och soluppgången. Soluppgången kommer snart och när den kommer, ska alla se den. Men ni vet ju hur det är i byn ... det är några som går upp tidigt, och det är några som sover till klockan 12.00. Jag är förmodligen en av dem som sover till middag.

De sa, när örnen landar på månen kommer krafterna att komma tillbaka till oss. Som alkoholist känner jag att en av våra största sjukdomar är alkoholism. Inom sju dagar efter det att örnen landat på månen startades det första alkoholisprogrammet för indianer på ett Apache-reservat i Arizona. Inom sju dagar efter örnen landade på månen blev handlingsprogram för Indianens Religionsfrihet introducerat på United States Congress. Slutligen blev det godtaget i november 1978, undertecknat av President Carter, och som medförde att sången som Kevin* sjöng, blev tillåten att sjunga i varje stat i USA. * (Kevin Locke, en berömd Indiansk Baha'i som använde sin tid att resa runt i världen och dela med sig av Nord-Amerikanska Indianers kultur genom dans och sång.) Det var tidigare straffbart att sjunga en sång eller uppträda, straffet var 10 års fängelse eller böter på 10 000 dollar.

Detta ändrades 1978... lagstiftningen introducerades 1969, mindre än sju dagar efter örnen landade på månen. Detta är de fysiska manifestationerna av de andliga profetiorna som vi har. Så han sa: -"Vid den tiden ska ni se att allting går snabbare, att folk på jorden rör sig snabbare och snabbare. Barnbarn kommer ej ha tid för mor- och farföräldrar. Föräldrar får ej tid för barnen. Det kommer att verka som om tiden går fortare och fortare. De äldre rådde oss att ju snabbare allt gick skulle du själv sakta farten. Ju fortare allt går, desto långsammare går DU! Därför att det kommer en tid när jorden kommer att skakas en tredje gång. Den Store Anden har skakat om jorden två gånger: 1:a och 2:a världskrigen, för att påminna oss om att vi är en mänsklig familj, för att påminna oss om att vi skulle välkomnat varandra som bröder och systrar. Vi hade en chans efter varje skakning att komma tillsammans i en cirkel som skulle ha bringat FRED på jorden, men vi missade den chansen.

I kväll talade de på nyheterna om tecknet på den tredje skakningen av jorden. Jag hörde det när jag väntade på flygplatsen efter att jag missat mitt plan. De sa att man tänker bygga vad de äldre kallade "huset i skyn". På 1950-talet pratade de om detta: de skulle bygga ett hus och slänga ut det i skyn. När man ser folk bo i skyn på en permanent bas, vet man att Den Store Anden snart kommer att gripa tag i jorden, denna gång inte bara med en hand, utan med båda händer. Många av er med indiansk bakgrund har nog hört: "andarna ska varna er två gånger men den tredje gången står ni ensamma." Vi har fått två varningar, de första två världskrigen, men nu står vi ensamma inför det tredje. Som det står i -skrifterna kommer ingen att skyddas. När detta hus är i skyn, kommer Den Store Anden att skaka jorden en tredje gång, och vem som än slängde denna kalebass av aska, så kommer den att falla ned över dem.

De säger: -"Vid den tiden finns det samhällen i detta land, så stora, att när man står i dem, ska du inte kunna se ut" och i profetiorna kallas detta för "samhällen i sten" eller "stenprärier". Och de sa: -"stenarna ska växa upp ur marken och man kommer inte att se bortom samhället". I centrum i var och en av dessa samhällen finns det infödingar, och de ska gå som ihåliga skal uppför "prärien av sten". De sa "ihåliga skal" vilket menas att de har tappat någon av sina traditionella förståelseförmågor; de är tomma invärtes. De sa: -"efter att örnen landar på månen, kommer några av dessa folk att lämna dessa "prärier av stenar", och komma hem och återgå till sitt gamla och börja om igen därför att det är en ny dag".

Men många kommer inte att göra det. Och de sa: -"det kommer en tid när solen går upp på morgonen och detta stensamhälle finns där, och på kvällen ska det bara komma ånga från marken. De kommer att bli som ånga. Och i centrum av många av dessa samhällen av sten när de har blivit till ånga, ska infödingarna också bli till ånga eftersom de aldrig vaknade och lämnade byn." Och detta brukade oroa mig när jag var en ung man. Jag brukade fråga de gamla "Finns det ingenting vi kan göra?" Och de sa, nåja det är på det sättet att om en person inte har andliga ögon att se med, är det mycket svårt att visa dem.

Eller om de inte har öron att höra med så är det mycket svårt att tala med dem. Vi önskar vi kunde nå dem alla men det kan vi inte. Det är bara på det viset att en del inte kommer att vakna upp. Men några kommer att göra det. Och vidare säger de att det ska bli en tredje skakning på jorden. Det kommer inte att bli någon trevlig syn, men vi kommer att överleva den. Vi ska överleva den.

Och när vi överlever den, kommer det att bli ett nytt försök att skapa ett mänskligt kretslopp på jorden. Och denna gång kommer inte infödingarna bönfalla om att förenas, utan de blir ombedda att gå in i cirkeln därför att man säger att attityden mot oss har ändrats då, och folk vill låta oss vara med i cirkeln och alla fyra färger från de fyra väderstrecken ska dela med sig av sin visdom, och det ska bli FRED på jorden. Detta närmar sig nu.

Ofta när jag delar med mig det här budskapet från profetiorna säger folk "Kan vi inte ändra på det? Skulle vi kunna stoppa det?" Svaret är JA! Profetiorna är alltid "Antingen /eller". Vi kunde ha återförenats då 1565, och vi kunde ha haft en stor civilisation, men det gjorde vi inte. Under profetiornas gång har vi alltid haft möjlighet att komma tillsammans. Vi kan det fortfarande. Om vi kunde stoppa rasism och religiös disharmoni, skulle vi inte behöva gå igenom denna tredje skakning. De äldre säger att chanserna till det är tämligen små. För mig ser det också ut som de är det. Men de säger att vad vi kan göra är att dämpa det. Ordet vi använder är "dämpa, underlätta, mildra". Vi kan mildra det så det inte blir fullt så svårt. Hur ska vi göra det?

Vi gör det genom att dela med oss av lärorna som ska återförena oss. Hopi's säger i sina profetior att det ska komma en religion hit. Kanske ska den vara sann och medföra enighet, eller kanske är den inte sann och skapar inte enighet. Om den inte skapar enighet, kommer det en andra religion, och folket i denna religion är kända i Hopi-språket som BAHANI, folket som tillhör Baha. NI betyder "folket som tillhör". Så jag letade efter Bahas folk. Jag undrade vilka det var. Jag var en Bahá’í ett bra tag före någon talade om för mig att Bahá’í betyder folket som följer Baha. Jag tänkte "Oh, min Gud!"

Här har jag sökt i alla dessa år och jag har ändå aldrig träffat på det! Och nu fann jag det. Jag var envis och ville inte bli en Bahá’í, men min morfar (farfar) som gick bort, ni vet han måste ha hittat det i nästa rike, för han kom tillbaka till mig fyra gånger för att säga mig, "Hej, titta på det igen, sök på det igen. Sök en gång till." Baha', det betyder "ljus" eller "härlighet". Bahá’í betyder "de som följer ljuset" eller "folket av Baha". Vi har väntat länge på detta folk. De säger att de ska föra hit en LÄRA som ska ena jorden. Så vi behöver ta del av denna Lära. De säger att elden ska komma från Norr. Så här är vi nu, i en cirkel, i norr, och talar om Bahànis "folket av Baha" och skrifterna från Baha'u'llah.

När jag hörde talas om dessa profetior, var de obegripliga. Nu har de flesta slagit in. Sist jag hörde nyheterna, sa de att "huset i skyn" ska sändas upp år 1996. Det skulle ha sänts upp tidigare, men det har blivit uppskjutet fyra år. Kanske blir det uppskjutet igen. Men inom en inte alltför lång tid, ska det föras upp. Jorden såsom vi känner den, kommer att förändras.

Var och en av oss bär på, tror jag, en bit av ett andligt ljus. I Indianskrifterna säger de att det behövs nio förfäder för att samtycka innan en befruktning kan ske. Nio förfäder till maken och hustrun måste träffas i det andliga riket och säga: "Vi ska bringa liv" innan en kvinna kan bli gravid. Då först föds själen.

Jag förlöste min första dotter. En man av mitt blod som åkte till Syd-Dakota var den första ur släktbandet på 82 år som besökte oss av en slump fyra dagar innan min fru fick födslovärkar. Varje natt hade vi en ceremoni, och på morgonen efter den fjärde ceremonin fick min fru värkar vid soluppgången. Och den kvällen vid solnedgången, föddes min dotter. Jag tog ut henne och klippte av navelsträngen, och jag tänkte på vad folk i Syd-Dakota gör vid soldansen, de skickar runt pipan tre gånger, de tar den inte förrän vid den fjärde gången.

Också i Washington har jag hört sägas att få ett barn är som att få en ny pipa. När jag förlöste min dotter, lade jag av en händelse märke till att hjässan kom ut tre gånger, och fjärde gången kom hennes huvud ut, precis som när man får en ny pipa. Först lade jag henne omedelbart på modern, och efter några minuter gjorde jag ren henne och tvättade henne. Det var en cirkel av folk (precis som medicin-hjulet) runt min fru, och det var folk med olika bakgrund och vi såg upp och genom taket kom en liten blå ljuspunkt. När den kom nära barnet kunde man inte se den. Det var hennes själ, hon ska bära detta ljus genom jorden. I detta finns hennes speciella unikhet, i form av en andlig kraft. I den finns medfödda gåvor.

Vi går igenom livet och sen bär vi den här och den strålar ut i medvetandet (vi utvecklas), men av något skäl har vi i denna tidscykel varit i de lägre naturerna, i djurens tankevärld. Men nu är vi på väg in i människans värld. Sinnet kommer att öppnas upp för att ta emot strålarna av vår egen själ och den mänskliga cykeln kommer att komma tillbaka, och någonting så gott kommer att hända på jorden att det inte ens går att beskriva. De äldre säger det på olika sätt. De säger att det kommer att vara gräs vid den tiden när de helar cirkeln och skapar freden på jorden. Det kommer att vara grässtrån som inte riktigt kommit ur jorden.

Till och med ska de försöka pressa sig upp för att dela den dagen när solen går upp. De äldre förklarar det så här: "därute, utanför denna byggnad, långt innan det var slät mark här fanns här infödingar." De säger att många av dessa folk av olika stammar var medvetna om dessa ting och de berättade det för barnen. Deras barn växte upp.

Ni förstår, en gång kom vetenskapsmän till Hopis och de sa: -"Vi skulle vilja ta en bit av stentavlorna. Vi vill ta stentavlorna till ett forskar-laboratorium för att fastställa hur gamla de är." Hopis sade: -"Vi vet hur gamla de är" "Nåja, sade forskaren, vi vill ändå bekräfta det." Och Hopis lät dem ta en liten bit, och de gjorde det med kol-dateringsmetoden. De fann att dessa tavlor var minst 10 000 år gamla, kanske 50 000 år. Så när jag säger "För tusentals år sedan var det ursprungsfolk som talade om dessa saker" så är det exakt vad jag menar. De berättade för sina barn, och för tusentals år sedan växte deras barn upp och de berättade för sina barn, och sen växte deras barn upp och berättade för sina barn. Och de berättade om folket som skulle leva den här tiden.

Och det är vi det. Det var oss de talade om för länge sedan. De säger, att få leva, att få bli skapad och att leva på jorden vid denna tiden är en stor ära. I den tid vi befinner oss i nu, i tidscykeln från början till slut, den tid vi är i nu, kommer reningen att förändra allting. De säger att detta är den svåraste tiden att leva i, men det är också den största äran att vara medveten om att leva och se detta.

I staten Washington år 1855 undertecknades traktatet och det gjordes 22 Indian-reservat. De ville göra det innan det blev problem. De trodde de var långt komna vid den tiden, de hade lärt sig från vad som hänt på andra ställen. De gjorde 22 Indian-reservat och de äldre talade år 1855 och de sa: -"Vi kommer att bli svagare, och ni kommer att bli starkare, och om ni önskar att bryta dessa avtal, så ska ni göra det." De sa: -"Men det skall komma en tid när jorden själv ska göra uppror och rena sig själv, och detta kommer att bli tillkännagett. Det kommer att meddelas genom att 16 Stora Mäktiga enheter talar ut på detta lands västkust.

Och när de 16 Stora talar, har reningen börjat. Det var en ny för fem år sedan när Mount Saint Helens, en av de 16 stora vulkanerna på västkusten i detta land 'talade'. The Seattle Times gjorde en extra intressant berättelse. De åkte över till Watson Totus och Woodrow Bill. Det var Woodrow Bill's son som gjorde detta band som jag tog hit idag, min gode broder Randolf Bill. De frågade Woodrow Bill såsom andliga människor av Yakuna nation "Vad betyder detta?"

Vad de sade var så djupa insikter att de inte satte detta på sidan 16, de satte det på framsidan av The Seattle Times. De sa "Detta betyder att hela jordens raser och nationer skulle dämpa takten och komma tillsammans och tala med varandra." Detta är exakt vad som menas. Och vi hade fyra år och fyra dagar att göra det på.

Fyra år och fyra dagar senare fick Mt.Saint Helen utbrott en andra gång. Det var förra våren, omkring den här tiden. Det var vår nådatid. Vi kunde fortfarande ha gjort något riktigt bra. Men nu kommer allt att gå mycket snabbare. Nu kommer saker verkligen att hända fort. Tiden kommer att gå så snabbt. Ju mer vi delar med oss av Budskapet, ju mer kan vi motverka den tredje skakningen av jorden, och desto lättare kommer det att bli för oss själva och andra.

En god vän till mig i Montana, vars mormor (farmor) dog förra året, sade detta till honom vid sin dödsbädd: "Gör en plats till dig i bergen, för luften kommer att bli så het här nere", där de var på ett reservat, "att det skulle bli svårt att andas. Och det ska inte dröja länge." Det var det sista hon sade till sitt barnbarn innan hon dog. Åk upp till bergen och skaffa dig en plats där. Lägg lite saker där som du kan överleva med. Folk kommer att ge sig iväg till bergen för att överleva och infödingsfolket måste vara färdiga för det.

Vi är inne i renandet av allt. Icke-infödingar kallar detta "Apokalypsen". De äldre hos indianerna kallar det för "Reningen". Jag vill berätta en icke indianprofetia för er: Det fanns en siare i Europa vars namn var Nostradamus. Jag är säker på att flera av er har hört talas om honom. Han förutsåg tre stora skakningar av jorden. Han sa att den tredje stora skakningen skulle börja när Mindre Arabien och Persien gick in i krig. Fem år senare när Mount Saint Helen fick utbrott, attackerade Irak Iran. Mindre Arabien heter idag Irak och Persien heter Iran. Dessa två profetior stämde överens. Både indian-folkets äldre och Nostradamus sade att detta skulle starta sakta, nästan omärkbart av jordens folk, men det ska så småningom omfatta oss alla. Till slut ska "askan från kalebassen" falla från skyn så mycket att floden som flyter genom mitten av detta land, Mississippi-floden, kommer att koka av värmen från "kalebass-askorna" som ska falla på detta land. Men bli inte förtvivlade. Det låter otäckt men vi kommer att överleva det. Vi ska genomleva det. Jag tror inte att det finns någon utvald att genomleva det, men många folk kommer att göra det.

Avslutningsvis så skulle jag vilja kalla på varenda person, oberoende av vem ni är, ung eller gammal, indian eller icke, att resa er upp nu, och vakna och ta emot den här tiden, att lära allting ni kan om Lärorna och Skrifterna, att resa er och vakna upp och gå framåt, alla folk på jorden. Överallt är folk nu mottagliga för Budskapet. Detta år är året när det verkligen kommer att starta, tror jag själv. "Res dig och vakna" (Arise and awake). Det är en fras från Damuleada av Buddha. Det är dags att resa sig och vakna upp, att gå framåt och lära, att starta resan. Vi kallar den den goda röda vägen, vägen som går nord till syd, ting som vi förlorat från syd till nord, men kommer tillbaka från nord till syd. Det finns folk därute som väntar på att få höra, väntar att få höra... väntar att få höra...

SLUT
Hopi-profetiorna

"Jag är totalt hängiven uppgiften att dela med mig av det universella budskapet om enhet och samverkan som avslöjar vägen til världsfred, via ett dokument som heter Hopi-profetiorna." Grace Eagle

"Under fem år har jag rest runt i världen och delat med mig av innehållet i Hopi-profetiorna. De ger praktiska vardaglia exempel på hur vi skal uppnå FREDEN."

Hopi-indianerna är en nation av röda (Nordamerkanska) människor som aldrig har förklarat krig mot någon annan nation. Därfor har de givits gåvan av denna betydelsesfulla profetia som innehåller tre delar:

 

  1. En kunskap om vilka vi är som ett folk på denna Moder Jord.
  2. En varning för den riktning vi går.
  3. En plan för en hälsosam utveckling och ett hopp.

Grace Eagle säger att dokumentet med Hopi-profetiorna "är den viktigaste budskap som du får del av under din livstid."

Grace Growing Medicine Eagle Reed är en 53 år gammal mormor från Tsa Lagi nationen i USA. Hon bor sedan fyra år i Norra Europa.
För mera information, kontakta THE ONENESS INSTITUTE