Upgraderad 4.maj 2018

IBM's Global Projekt MEREGIO
(smart Grid)

Världens storskaliga Mindkontrollexperiment !

(texten få spridas "oförändrat",men man behöver tillstånd av mig om man vill ha den på en egen hemsida!)

Enligt ny svensk Lagstiftning måste alla Elnätsföretag från och med den 1 juli 2009 ha Möjlighet att läsa av sina Kunders Elanvändning minst en gång i Månaden(har förändrads till per Timme) för att kunna basera sina Fakturor på faktisk Elanvändning.
För att klara detta byter man ut alla Elmätare till en modernare.

Förklarningar:
 
FRA....Försvarets Radio Anstalt...en sorts Storebro som se alt,hör alt och vet alt.Jobba tillsammans med Echelon,NSA och andra Organisationer.Kontrollera alt,men bli inte kontrollerad av någon.
 
LOIS:Världens största Haarpsystem(High-Frequency Active Auroral Research Project).
10tusentals Antenner bildar en Jättespiral över hela Sördasverige.
En av dem största,kraftigaste och farligaste Anlägning som finns på Jorden.
 
Nato-lag:Delar av Norrland har blivet såld till Nato så att dem kan testa sin nya exotiska Vapensysteme.....utan Insyn av svensk Militär.....En Okupation !
Man kommer att testa alt från Chemtrails-,Mikrovågs- till Nanovapen.
 

Alla har den, men ingen vet vad det är och vad den gör.
Energiboxen.
Vi fick den utan att bry oss, utan att förstå, utan att fråga.
Internet-Elen.

(inte El-Internet som blev stoppad, för Bredbandsbolagen, speciellt 3G,skulle gå i Konkurs.För El-Internet behöver man ett PLC System som förändra Strömen så att det gå att skicka InformationsSignale.)
 
Energiboxen är en GPRS-sändare med ett eget "PLC System" och Frekvensen är en blandning av GSM och 3G Internet. Det är som Bredband och ALLTID på (inte bara dom Sekunder som Elverket ska använda den).
Boxen,ett Dubbelsystem,bestrålar oss inte bara DIREKT med 3G Strålning, utan går ochså in i Elen och hela Elsystemet i Huset blir ett 3G pulsad högfrekvence elektromagnetisk Kommunikationssystem som är ,genom PLC Systemet,ansluten till Internet(?) (och kan självklart stråla många till döds).
 
Boxen sänder inte till Elverket, utan till Internet, i och med detta så bli hela Elsystemet förändrat till ett Kommunikationssystem.
Varför Internet, varför så hemligt och tyst inbyggnad i Husen, varför byttes Elen ut till en Kommunikations-El?
 
Enkelt.
Redan 3G är ett rent militärisk System och Telefoni är bara en Bieffekt. Hela Problemet med Masterna, Antenner, Strålning mm var delvis mera en Skenmanöver och riktiga Målet var att få in den lilla Sändaren i Husen.
Nu strålar inte bara hela Huset i pulserande Högfrekvens, utan är också ansluten till Internet (första Internet-Husen i Världen.).

Det hjälper inte att bara att vägra Boxen, för Grannen,som sitta på samma Transformator, har en och skicka 3G Impulser till ditt Hus genom Elnätet(Man behöver ett El-Filter).
 
Absolut så har vi rätt att vägra ta emot Boxen, för Lagen som man använder finns inte och absolut inte om "Tvångsbestrålning".Gnäll och du få behålla eller få tillbaka din gamlar Räknare.Akta dig för den nya Räknaren UTAN Sändare ,för den skicka Info DIREKT över Elen med hjälp av PLC System. Kräv gammlar goda Boxen Tillbaka.
Lagen,som kanske kommer,gälla Företagen,inte oss Konsumenter.
 
Den verkliga Grunden till att man bytte vårt El-System till ett Kommunikations System,är enkelt sagt: *TOTALITÄR KONTROLL*
 
Nu gäller Elen under en annan Lag, den sk Kommunikationslagen.
Denna Lag ger FRA(Försvarets Radio Anstalt......Storebro, som precis fick en Superdator av Staten.) Rätten till Kontroll och Spionerier. Man får läsa Mails, avlyssna Telefoner och kontrollera varje sorts Kommunikation,
också *Internet-Elen*." och med detta ditt Hus.
 
Den som vet lite om Frekvenser och Mikrovågsteknik vet säker redan vad man har för möjligheter av Kontroll. Genom att varje Dator är ansluten till den nya "Internet-Elen" så är i principen alla, absolut alla, i
riskzonen för Attacker över Internet. Banken, Polisen, Sjukhus,Databaser,Servers.....absolut alla behöver El.
 
Det finns ingen Firewall eller Antivirus för Internet-Elen.
 
Använder man då modificerad ELF(extrem låg Frekvens,en konstgjord Hjärnfrekvens) så är det lätt att få en 3D bild av varje Rum och avlyssna varje Samtal. Ännu mer otrevligt är att man enkelt kan skicka vilken Frekvens som helst genom Internet-Elen , också dom som påverkar Människors Hjärnfrekvenser.
 
(En enda Fjärkontroll för alla Svenskar? :=) )
 
Vi är i det största Experiment angående Kontroll av mänskliga Hjärnvågor som Världen har skådat. Sverige och Finland, har alltid varit Fältexperimentländer för Mikrovågor och därför är det också bara dessa 2 Länder som fått Systemet först.
Verkar allt gå bra, så följer andra Länder efter.
Vi måste absolut vägra Energiboxen och övertala Grannar att vara med (man kan också lämna tillbaka den nya Boxen.). Vi måste mycket snabbt ge ut Information angående detta nya System, så att det blir offentligt och
alla Lögner kommer fram.(tTidning,Internet,Granner,TV mm)

Det finns en direkt Koppling mellan denna Box, Världens största Haarpsystem i södrasverige (Lois), Chemtrails, FRA,Echelon och att man "sålde" Sverige till Nato så att man kan testa sina nya exotiska Vapensystem i Norrland.(Mikro-och Scalarvapen, Chemtrails Attacker,Nannovapen,.....)
Genom "Lois", Vapentester, och Geografi mm har Sverige därför blivet rent Militärisk en av dem viktigaste Länder i Världen.

Den lilla Energiboxen är en "del" av Amerikas Patriotlag, som självklart automatiskt följer med Nato-Amerika till Sverige.
Den totala Kontrollen av Husen och Människors beteende är bara början.
 
Redan 3G och Energiboxen är i Grunden en del av de nya Vapensystemen och självklart så kommer Nato att göra många Försök på svensk Befolkning.
Vissa Vapen kan man bara testa "live" och på Människor.

Lois är färdigutbyggt och man gör Experimente i Storskala.(Lois gå över hela Södrasverige och är troligen samankopplad med 3G, Energiboxen, men ochså FRA,Eschelon/NSA,Lofarsystemet i Mellaneuropa och Eiscat i Norden.)
 
Skickar Texten gärna vidare!

 

 

Boxen med  GPRS-Sändare och PLC System

Box utan sändare men med PLC System 
Nyheter:
 
1.Elen,Boxen och alt som är ansluten krånglar som attan.Mobilsysteme slås ut,Mailserver och Nätverk brytta samman,Lampor explodera,Computer krascha,Elavbrott och mycket annat(delvis genom Strömpiks)
 
2.Nu börja man lansera Energyboxen ochså i andra EU länder.Tyskland och Holland är dem nästa.
 
3.LOIS Experimente är på full Fart och många av dem sista sk Naturkatastropher,ibland med svensk Namn ,berodde på detta System.
Lois fick ochså "gratis" av IBM världens största Superdator.
(IBM...Firman som gjorde dem Nummer-programme för dem Tyska och Polska Koncentrationlägren)
 
4.Nu har det blivet Totalförbjuden att överhuvudtaget undersöker Boxen.Den är nu "hemligtstämplad" och man prata ochså inte mera om PLC Systemet.Troligen för Många som ställde konstiga Frågor.Man börja ochså nu använda Våld och Hot om Elavstängning för att få in Boxen i Husen.
Glöm inte,vi Konsumenter har Lagen på VÅR Sida.
 
5.Den sk. FRA Lagen står direkt i Förbindelse med Energyboxen,för Elen faller nu under Kommunikationslagen.Denna Lag handlar i Grunden inte om Telephonavlysning och liknande,för det gjorde man i många År och där behövs det ingen Lag.Men använda man Boxen och gå in i ditt Hus,då behöver man Tillstånd.Det fick dem.
FRA Lagen träda i kraft den 1.Juli 2009,men dem 12 Punkte som skulle ge personligt Säkerhet sätta man först in senare.....nån gång.VARFÖR och när skulle det vara?
 
6.ca 2 Veckor innan Jordbävningen fanns det en Jätteknall i Södrasverige.Tidningen berättade om en Blixt som va så stor att en Pilot i Norge såg den.
Lite senare så satt man igång hela PLC System i Norrasverige och det skapade en El-och Telephonavbrott,som delvis höll i en Vecka.Transformatorer klarade inte denna nya Elen som har en annan frekvence.Avbrottet va hittils Sveriges största.
Så började Flygplan spryta på Natten.Första gången jag såg det här uppe,för man spryta här rätt sällan och nästan alltid bara för Väderkontrol.Men på Natten va första gången.
Nästa Dagen kom Jordbävningen.
Både,Blixten och Jordbävningen,är en Skapelse av att dem Energien som Lois utstrålade och som fick "tillbakaslag".Vi hadde mycket tur att det inte blev samma som hoss Chernobyl och det inte blev en "strålande Jul".
Men man har precis börjad med att Experimentera med Världens största och farligaste Vapensystem.Det kommer mera ......mycket mera,för det kittlar i Fingarna.Det är nu första gången man verkligen kan försöker att få total Kontrol om Jordens EM-Fält.Kommer,efter Nostradamus,en av dem få som visste om Lois,att skapa ett "out of control" Situation.Ochså den nya PLC-Elen kan skapa mycket Problem hoss dela av Lois.
Sammankoppling av Energieboxen och Lois är på gång nu.
 
Fråga mig om du behöver mera Info
och sprid gärna Texten.
 
Download as PDF Fil

Lite Techniska Detaler 

Trådlös överföring ger ytterligare ett tillskott till den radiofrekventa elektromagnetiska strålningen.
Den gamla typen av elmätare har en skiva som drivs runt av magnetfält.
Magnetfälten följer växelströmmensväxlingar och mätaren skapar därför inga störningar på elnätet. Magnetfälten avtar mycket snabbt med ökandeavstånd från mätaren. Det här är den typ av elmätare som är bäst för elöverkänsliga. Elektroniska elmätare har en liten lampa som blinkar. Elektroniken imätaren får ström från en transformator. I de fall det är en så kallad elektronisk transformator drar den ström på ett sätt som ger lågfrekventa el- och magnetfält runt elledningarna, förutom runt själva elmätaren.

De tre vanligaste metoderna för fjärravläsning av elmätare är:

1. Mätarställningen skickas med lågfrekvent bärvåg över elledningarna.
Systemet använder frekvenser mellan 40000 och 70000 Hz. De elektromagnetiska störningarna
omkring elledningarna liknar demomkring bildskärmar. I jämförelse med växelströmmens 50 Hz är bärvågens frekvens hög, vilket gör att signalen inte kan passera en transformator.
Avläsning måste göras från varje transformatorstation som abonnenter är anslutna till.
Dataöverföringskapaciteten är tillräckligt hög för att alla elmätare ska
hinna läsas av under en natt. Vattenfall, som använder systemet, låter det vara igång dygnet runt för att se att det inte är något avbrott i ledningarna ut till abonnenterna. Hur andra nätägare gör är inte känt.
2. Mätarställningen skickas trådlöst, antingen på egen frekvens på drygt 400 MHz eller via mobilnätet. Detta system för fjärravläsning sänder vanligtvis en gång per dygn och har visat sig ge minst problem för elöverkänsliga. Avläsning av en elmätare tar någon minut och det är bara då som elmätaren
sänder radiofrekvent strålning till basstationen. Övrig tid ger den inte mer störningar än andra vanliga elektroniska apparater. Den som bor i närheten av basstationen kommer dock att utsättas för mer strålning. En basstation kan läsa av flera hundra abonnenter och vara igång flera timmar på natten.
3. Mätarställningen skickas över elledningarna med en bärvåg på 100 eller 700 Hz, källorna är inte
samstämmiga. Systemet har bara en tillverkare och heter Turtle. Den lågfrekventa bärvågen ger Turtle unika egenskaper. Avläsning kan ske på över 20 mils avstånd och göras genom tre transformatorer. En installation av Turtle kan alltså påverka en stor del av elnätet. Överföringskapaciteten är låg, det tar 27 timmar att läsa av en elmätare, och det betyder att systemet måste vara igång dygnet runt för att hinna läsa av alla.

Det finns två andra metoder för fjärravläsning över stora områden som ger en minimal försämring av elmiljön, men som ingen verkar använda. Avläsning via fasta telefonnätet och fast bredbandsanslutning. I tätorter kan det också vara möjligt att dra speciella signalkablar.
 
Nätägarna har själva valt system för fjärravläsning och att ha dessa igång dygnet runt eller periodvis varje dygn. För att minimera störningar är det önskvärt att bara ha systemen igång den tid som behövs för avläsningen en gång per månad. Mätarställningar för timmar och dygn kan lagras i elmätarna tills de
läses av.

Manuell avläsning av gamla elmätare med roterande skiva ger ingen försämring av elmiljön.
 
Nätägare:
Bolaget som äger elmätaren och elnätet i området.

Elnätskommunikation:
Att sända data via elledningarna kallas elnätskommunikation eller powerline communication, PLC

Frekvensområde och störningar.

EU har avsatt 3 kHz till 148,5 kHz för elnätskommunikation. Mest använt är området 3 kHz till 95 kHz. Enligt Elforsk ligger signalerna för elnätskommunikation i nivå med maximalt tillåtna störningar i elnätet.
 
CENELEC EN 50065-1 Signalling on Low-Voltage Electrical Installations in the Frequency Range 3 kHz to 148,5 kHz Part 1: General Requirements, Frequency Bands and Electromagnetic Disturbances.
Trådlöst:
Avläsning av elmätare kan göras via radio på 440 MHz och mobilnäten på 900 och 1800 MHz.

Telefon:
Det miljövänliga alternativet för fjärravläsning är via fast telefon eller bredbandsanslutning.

Så här bestämdes elmätarbytet:
2003 godkände riksdagen att regeringen fick ändra mätförordningen och införa en skyldighet för nätägarna att läsa av elmätarna minst en gång per månad. Inget sades om hur avläsningen skulle gå till. Månadsvis avläsning ska införas senast 1 juli 2009. Prop 2002/03:85, Näringsutskottets betänkande
2002/03:NU11.

Regeringen var medveten om att månadsvis avläsning i praktiken innebär fjärravlästa elmätare. "Ett
införande av månadsvis avläsning innebär även en utveckling mot användning av fjärravlästa system
vilket underlättar avläsning av elmätare med tätare intervall." Prop 2002/03:85 sid 33. Dyrt. "Energimyndigheten har uppskattat kostnaden för ett införande av månadsvis avläsning till ca 10
miljarder kronor i investering." Prop 2002/03:85 sid 33.
 
Kunderna får betala.

Orden hälsa,hälsoeffekter eller miljö gick inte att hitta i propositionens avsnitt omf järravläsning. Inte heller remissinstanserna tog upp frågan.

Går det att slippa fjärravläsning?
Det är främst elnätskommunikation som har inneburit kraftigt förvärrade besvär hos elöverkänsliga. Efter en trög inledning har det nu inletts ett samarbete mellan Elöverkänsligas Riksförbund och nätägarna för att finna lösningar som båda parter är nöjda med. Hittills har elöverkänsliga i vissa fall sluppit att få sina elmätare utbytta och själva läst av mätarställningen. Det har hjälpt föga vid elnätskommunikation då störningarna sprids i elnätet från grannarnas elmätare och apparaten som gör avläsningarna. Några färdiga och testade tekniska lösningar för att inte få in störningarna via elledningarna i bostaden finns ännu inte. Mätförordningarna, både nuvarande och kommande, innebär en skyldighet för nätägarna att läsa av elmätarna. Det kommer antagligen att göra det svårt att få läsa av sin elmätare själv och på så sätt slippa fjärravläsning. Mätförordningen som gäller fram till 1:a juli 2009 kräver avläsning minst en gång per år. Det innebär inget brott mot mätförordningen om abonnenten
missar att läsa av sin mätare någon månad. Nätägaren äger elmätaren och bestämmer över den.
 
Nyheter:
Tyvär blockerade Net1,företaget som fjärstyr svenska elen,min hemsida i 1 år och jag kunde inte göra nån upgrade.
Net1 är ingen vanligt telecvom utan en avdelning av den amerikanska NSA.
Mätaren är nu 24 timmar per dag igång och leukemi och psychiska besvär gick rakt i höjden.
Forskningen visade att den sk "smart meter" har en strålning som är up till 1000x av en mobil.
Genom att vår PLC system står hoss militären under vapensysteme så gjorde man självklart en del experimente och det fanns många mycket mystiska dödsfall i sverige.
Våra experimente visade att man inte "stanna" vid mätaren för att avläsa förbrukning utan tränga in i husen.
Varje hus och rum bli nu samtidig genom sk superkomputer kontrolerad,sett och avlysnad.
Men verkliga målet va att kontrolera de hjärnfrekvenser och det blev införd genom L.O.I.S år 2015.
Lite hjälp finns genom att sätta in en gammal mätare efter den nya.
Dem gamlar tillåta inte dem höga frekvenser att gå igenom och kortsluta de.
 
PDF
A smal_ Claim_with_big_Consequences
Bioeffects_of_selected_Non-Lethal_Wapons
Dr-Johansson_Smartgrid-Smart-Meter-Dangers-to-cpuc
Stop Smart Meters
Just say NO to Big Brother's Smart_Meter
 
Smart Grid System
 

Andra Artikel som tillhör samma Thema

Vetenskap

Meregio Links Side
 

EUs "Facets" Project
 
Jag tappar hellre mitt Barn än min Mobil!
eller
hur jag lärde mig att älska Masten.
En liten annorlunda Berättelsen om Mikrovågor