Rough Minerals-Råstenar

Detta är bara ett lite urval och jag sätta up hela tiden nya Bilder av Mineraler 
3 
4 5 6

Kunzit från Nigeria

Chalkopyrit från Mexiko

Pyrit Kub från Peru

Pyrit från Peru (B)

Magnetit-Oktaeder från Brasilien

Magnesit Knölar från Simbabwe

Fluorit från China
  Fluorit från China

Cromdiopsid från Russland

Azurit-Malakit från Chile

Rodokrosit från Argentinien

Fancy Jaspis från Indien

Soap Stone från Afrika

Soap Stone Skiva från Afrika

Rutill Kvars från Brasilien

Smaragd från Brasilien

Förstenad Träd från Madagaskar

Hessonit från Indien

Blå Aragonit från England

Rosa Aragonit från China

Spesartin - Grön Granat

Grön-Blå Dendrit Anden Opal fån Peru

Pink Dendrit Andenopal från Peru

Petalit från Namibia

Ormskin-Jaspis från Indien

Obsidian från Armenien

Calcit från Tyskland

Silizium från Tyskland

Bergkristall från Bolivien

Nätjaspis från Harz-Tyskland

Seraphinit från Ryssland

Rubelit-Turmalin från Brasilien

Apatit från Brasilien

Aragonit

Karneol från Uruguay

Hematit från Brasilien

Kalialaun från CA-USA

3 
4 5 6

BACK